Visual Model For F# – Link z bloku kodu do operacji

Link z bloku kodu do operacji (Link Code To Operation) Dzięki temu elementowi modelu można łączyć blok kodu (Code Block) z operacją (Operation). Element jest bardzo podobny do opisywanego w poprzednim poście elementu Link Code to Function. Element ten podobnie jak połączenie do luźnej funkcji jest przydatny, gdy użytkownik chce bardziej uszczegółowić model. Na poniższym…

Visual Model For F# – Link z bloku kodu do funkcji

Link z bloku kodu do funkcji (Link Code To Function) Dzięki temu elementowi modelu można łączyć blok codu (Code Block) z luźną funkcją (Function). W generowanym kodzie źródłowym do definicji luźnej funkcji dodawane jest ciało funkcji, czyli kod źródłowy zawarty w elemencie Code Block. Poniżej przedstawione są dwa proste przykłady zastosowania bloku kodu, luźnej funkcji…

Visual Model For F# – Blok Kodu

Blok kodu (Code Block) Poniżej na rysunku 1 przedstawiony jest element zaproponowanego języka modelowania, dzięki któremu można tworzyć bloki kodu. Bloki te zawierają ręcznie uzupełniony kod źródłowy w języku programowania F#. Można je łączyć z luźnymi funkcjami lub operacjami w klasie. Dzięki nim precyzyjnie można zdefiniować ciało funkcji i metod. Możliwe do ustawienia właściwości dla…

Visual Model For F# – Związek generalizacji

Związek generalizacji (Generalization) Związek generalizacji, inaczej dziedziczenia, w języku programowania F# bardzo przypomina dziedziczenie z programowania zorientowanego obiektowo. Poniższy listing 1 pokazuje, jak wygląda składnia dziedziczenia w F#. type MyDerived(…) = inherit MyBase(…) Listing 1: Składnia dziedziczenia w języku programowania F# Typ (Type) może maksymalnie dziedziczyć tylko po jednym typie/klasie bazowej. Jeśli nie jest wyspecyfikowane,…

Visual Model For F# – Operacja

Operacja (Operation) W tej sekcji użytkownik może tworzyć kolejne elementy klasy w języku programowania F#. Są to między innymi właściwości (ang. Properties) oraz metody (ang. Methods). Jest to przedstawione na rysunku 1 poniżej. Elementy te różnią się od atrybutów dostępem. Atrybuty są prywatne, natomiast operacje mogą mieć różne formy dostępu. Dodatkowo operacje nie są wywoływane…