Visual Model For F# – Atrybut

Atrybut (Attribute) Ta część języka modelowania służy do definiowanie prywatnych pól i funkcji w definicji klasy. Pola i funkcje definiujemy w sekcji let-binding dla danej klasy. Przedstawione jest to na listingu 1 poniżej. // Field. [static] let [ mutable ] binding1 [ and ... binding-n ] // Function. [static] let [ rec ] binding1 […

Visual Model For F# – Typ/Klasa

Typ (Type) Typ bardzo przypomina klasę, która posiada właściwości, metody i zdarzenia. W dalszej części nazwy klasa i typ będą używane zamiennie. Na listingu 1 przedstawiony jest sposób definiowania klasy. // Class definition: type [access-modifier] type-name [type-params] [access-modifier] ( parameter-list ) [ as identifier ] = [ class ] [ inherit base-type-name(base-constructor-args) ] [ let-bindings…

Visual Model For F# – Moduł

Moduł (Module) W tym poście przedstawiony jest kolejny element zaproponowanego języka modelowania, jakim jest moduł. Moduł w odniesieniu do języka programowania F# jest zbiorem kodu źródłowego w tym elementów takich jak typy, wartości i funkcje. Grupując kod w moduły pomaga się uniknąć konfliktów nazw w programie oraz zachowuje się logiczny porządek. Istnieją dwa rodzaje deklaracji…

Visual Model For F# – Luźna funkcja

Luźna funkcja (Function) W poście tym przedstawiam pierwszy element, dzięki któremu możemy modelować programy funkcyjne tworzone w języku F#. Jest nim luźna funkcja. W następnych postach zostaną przedstawione kolejne elementy. Dzięki wtyczce Visual Model For F# można modelować proste programy funkcyjne oraz na ich podstawie generować kod źródłowy F#. Jak to zrobić, będzie można dowiedzieć…