Visual Model For F# – Szablony tekstu TT

Szablony tekstu (Text Templates) W tym poście opisane są szablony tekstu. Wykorzystano je w opracowanym narzędziu. Dzięki nim można generować kod źródłowy modelowanych programów funkcyjnych. Użytkownik ma do wyboru dwie możliwości: może albo skorzystać z domyślnych szablonów dostarczonych razem z wtyczką, albo zdefiniować swoje własne szablony. Szablony tekstu w Microsoft Visual Studio 2010 są elementami,…

Visual Model For F# – Przykład 2

Rozbudowane dziedziczenie  – przykład 2 W tym przykładzie został zamodelowany program (rysunek 1), który posiada kilka klas/typów oraz związki dziedziczenia między nimi. Na przedstawionym diagramie widać typ o nazwie Shape, który został oznaczony jako abstrakcyjny. Ten typ symbolizuje abstrakcyjny kształt. W tej klasie została zdefiniowana abstrakcyjna metoda Area, która będzie zwracała podstawowy typ float. Metoda…

Visual Model For F# – Instalacja

Instalacja i uruchomienie Wtyczkę do produktu Microsoft Visual Studio 2010 instaluje się przez dwukrotne kliknięcie na paczce z rozszerzeniem .VSIX, a następnie postępowanie zgodnie z instrukcjami. W przypadku tego projektu jest to plik o nazwie BielastyAdam.VisualModelForFSharp.DslPackage. Paczka wygląda tak jak na rysunku 1 poniżej. Pakiet będzie rozpowszechniany przez stronę internetową Visual Studio Gallery. Będzie wtedy…

Visual Model For F# – Metamodel

Metamodel Metamodelem w informatyce nazywamy zbiór koncepcji w zakresie pewnej dziedziny. Jeśli model jest abstrakcją jakiegoś zjawiska, to metamodel będzie abstrakcją przedstawiającą właściwości tego modelu. W tym poście omówiono metamodel języka modelowania przedstawionego w poprzednich wątkach. Zaproponowany metamodel został przedstawiony na uproszczonym diagramie klas (rys. 1) poniżej. Rysunek przedstawia koncepcję budowy metamodelu, elementy, które wchodzą…

Visual Model For F# – Przykład 1

Zagnieżdżone moduły – przykład 1 Ten przykład pokazuje możliwości stworzonego narzędzia, jeśli chodzi o modelowanie modułów. Mogą być one zagnieżdżone w sobie, co pokazuje rysunek 1 W tym modelu ukazanych jest wiele modułów, które posiadają funkcję o tej samej nazwie. W tym przypadku jest to po prostu funkcja bezargumentowa zwracająca cokolwiek. Można ją nazwać także…